Vinterväghållning

Vinterväghållning

Avslutningsvis för 2019 och inledningsvis för 2020 har den vita vintern ännu inte kommit. Vi har redan lagt en stor del av vintern bakom oss och det är fortfarande osäkert…