Vindenergi är GRÖN energi

Vindenergi är GRÖN energi

Den samlade globala kapaciteten för vindkraft har ökat kraftigt under det senaste decenniet – och vindkraft är definitivt en viktig del i en hållbar energi-mix i framtiden. Vindkraftver är de…