Cookies & skydd av personuppgifter

Cookies & Skydd av Personuppgifter

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

 1. Detta dokument avser informera dig om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till en individ, till exempel namn, adress, e-postadresser eller användarbeteende.
 2. Personuppgiftsansvarig, enligt art. 4, klausul 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:
  WILLBRANDT Gummiteknik A/S
  Att. Birte Nielsen
  Finlandsgade 29
  4690 Haslev
  bni@willbrandt.dk
 3. När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret kommer de uppgifter du kommunicerar (din e-postadress och, i tillämpliga fall, ditt namn) att sparas av oss så att vi kan svara på dina frågor. All annan information anges på frivillig basis och tjänar bara syftet att göra det lättare för oss att besvara din fråga. Alla uppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas så snart de inte längre behövs. När lagstiftning kräver att vi arkiverar uppgifter kommer vi att begränsa behandlingen.
 4. Alla omständigheter under vilka vi kan använda personuppgiftsbiträden för att utföra enstaka funktioner kopplade till våra erbjudanden eller kanske vill använda dina uppgifter för marknadsföringsmässiga ändamål, beskrivs detaljerat här nedan. Vi kommer också att ange de angivna arkiveringsperioderna.

§ 2 Dina rättigheter 

 1. När det gäller dina personuppgifter har du följande rättigheter:
  rätt till information
  • rätt till rättelse eller radering
  • rätt till begränsad behandling
  • rätt till invändning mot behandling
  • rätt till dataportabilitet
 2. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats 

 1. Om du endast besöker vår webbplats med syftet att skaffa information, det vill säga om du inte registrerar eller på annat sätt skickar information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in de uppgifter som anges nedan. Detta krävs rent tekniskt för att du ska kunna besöka vår webbplats och för att skydda dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund: art. 6, klausul 1, sid. 1 i GDPR-förordningen):
  IP-adress
  • datum och tid för din förfrågan
  • tidszonsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)
  • innehållet i förfrågan (sida)
  • status för åtkomst/HTTP-statuskod
  • överförd datamängd
  • webbplats som utfärdar begäran
  • webbläsare
  • operativsystem och interface
  • språk och version av webbläsarprogramvara
 2. Förutom ovan nämnda data kommer cookies att lagras på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din lokala hårddisk och allokeras till din webbläsare. De överför viss information till cookiens upphovsman/skapare (i detta fall oss).
  Cookies kan inte köra program eller placera virus på din dator. Deras syfte är att göra vår internettjänst mer användarvänlig och effektivare.
 3. Användning av cookies:
  a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktioner förklaras nedan:
  övergående cookies (se punkt b)
  • beständiga cookies (se punkt c)
  b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa inkluderar sessionscookies. Sessionscookies lagrar din sessions-ID som tjänar till att fördela olika förfrågningar som din webbläsare utfärdar under en session. De möjliggör igenkänning av din dator vid ditt nästa besök på vår webbplats. Sessionscookies kommer att raderas så snart du loggar ut eller stänger webbläsaren.
  c) Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilken kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies via webbläsarens säkerhetsinställningar.
  d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser. Du kan t.ex. välja att avvisa tredjepartscookies, eller alla cookies. Om du väljer att avvisa cookies är det viktigt att tänka på att du kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner.
  e) Vi använder cookies för att identifiera dig vid dina återbesök på vår webbplats (om du har ett konto hos oss). Om du hade valt att avvisa cookies skulle du behöva ange dina uppgifter varje gång du ville logga in.

§ 4 Andra webbplatsfunktioner och erbjudanden

 1. Utöver att förse dig med information, erbjuder vår webbplats olika tjänster. För att använda dessa tjänster måste du i allmänhet ange ytterligare personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra respektive tjänster. Dessa uppgifter är också föremål för ovan nämnda databehandlingsprinciper.
 2. Vi använder ibland tredjepartsleverantörer för att bearbeta dina uppgifter. Sådana leverantörer väljer vi ut mycket noggrant. De är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet.
 3. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till tredje part om kampanjaktiviteter, pristävlingar, kontraktsslutsatser eller andra tjänster erbjuds i samarbete med våra partner. Du kommer att få detaljerad information när du anger dina personuppgifter eller när du läser beskrivningarna för våra respektive tjänster.
 4. Om våra tjänsteleverantörer eller partner har sitt huvudkontor utanför EES (europeiska ekonomiska samarbetsområdet), kommer du att informeras om konsekvenserna i beskrivningen för respektive erbjudande.

§ 5 Invändning mot eller återkallande av samtycke till behandlingen av dina uppgifter

 1. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. En sådan återkallelse kommer att påverka tillförlitligheten i behandlingen av dina personuppgifter så snart du har återkallat ditt samtycke.
 2. Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter i den mån behandlingen baseras på en intresseavvägning. Detta är fallet om behandlingen inte krävs för att uppfylla ett kontrakt vi eventuellt har med dig. För mer information ber vi dig läsa beskrivningen för respektive funktion här nedan. Om du gör invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig ange orsakerna till att du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas av oss i enlighet med vanlig praxis. I händelse av dina motiverade invändningar kommer vi att utvärdera situationen och antingen avbryta/anpassa behandlingen av dina personuppgifter eller förklara våra övertygande och motiverade skäl till varför vi fortsätter att behandla dina personuppgifter.
 3. Det är dock en självklarhet att du när som helst kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker i samband med marknadsföring och dataanalys. För att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker i samband med marknadsföring och dataanalys, kan du kontakta oss med dessa uppgifter:

  WILLBRANDT Gummiteknik A/S
  Finlandsgade 29
  4690 Haslev
  bni@willbrandt.dk

§ 6 Användning av Google Analytics

 1. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies. Det är textfiler som kommer att lagras på din dator och möjliggöra analys av din användning av vår webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av cookien kommer som regel att skickas till en Google-server i USA där den kommer att lagras. Om IP-anonymisering har aktiverats för den här webbplatsen kommer Google att förkorta din IP-adress i alla EU-länder samt i medlemsländerna i europeiska ekonomiska och monetära unionen, innan de lämnas in. Den fullständiga IP-adressen skickas endast till en Google-server i USA och förkortas i undantagsfall även där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen (och internet) på webbplatsoperatörens vägnar.
 2. IP-adressen som skickas av din webbläsare i anslutning till Google Analytics kommer inte att kombineras med andra Google-data.
 3. Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies sparas. Tänk dock på att du kanske inte kommer att kunna använda webbplatsens alla funktioner till fullo. Dessutom kan du förhindra att data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in av Google, samt att sådana data bearbetas av google genom att ladda ner och installera ett insticksprogram för din webbläsare via länken nedan:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Denna webbplats använder Google Analytics med tilläggskoden ”_anonymizeIp()”. Detta innebär att IP-adresser kommer att behandlas i en förkortad form och inte kan spåras tillbaka till en person. Om dina uppgifter kan kopplas till din person kommer denna anslutning att förhindras. Dina personuppgifter raderas då omedelbart.
 5. Vi använder Google Analytics för att analysera och optimera användningen av vår webbplats. Statistikuppgifterna hjälper oss att förbättra våra erbjudanden och göra dem mer attraktiva för dig, vår användare. För de exceptionella fall där personuppgifter lämnas till USA har Google anslutit sig till EU–USA:s sekretessköld:https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  Google Analytics används enligt rättsliga grunder i art. 6, klausul 1, sida 1 i GDPR-förordningen.Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: : http://www.google.com/analytics/terms/gb.html,
  Privacy policy: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html,
  Privacy statement: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.