Fendrar

Fendrar

WILLBRANDT Gummiteknik har varit en oberoende leverantör av fendrar, kompletta fendersystem och tätningsprofiler för fartyg och hamnar i årtionden. Våra erfarna specialister tar hand om planering, ritning, design och försäljning och ger gärna råd och installation på stället.

Våra produkter är utformade och framställda i enlighet med EAU 2004 och PIANC 2002.
Vi är specialiserade på att leverera produkter som är skräddarsydda för att passa olika behov. Allt arbete som borrning, trådskärning, skärning efter storlek och anpassning utförs snabbt och kostnadseffektivt i vår egen verkstad.

RUNDA FENDRAR

Runda fendrar är “klassikerna” bland fendrarna och är fortfarande de mest använda fenderelementen. De kan fås inom ett brett spektrum av storlekar och för många ändamål.
Fastsättnings – och monteringsmetoden beror på storleken och utförs med stänger eller kedjor.

Funktioner
 • Mjuk inledande intryckning
 • Hög slutlig belastningsabsorption (progressiv karakteristik)
 • Möjlighet för rullning även under hög belastning
 • Robust, enkel design
 • Lång livslängd
 • Enkel montering (horisontell, vertikal, diagonal)
 • Lätt att byta
 • Allsidig användning
Rekommenderad montering av runda fendrar

Montering av elastomer fendrar utan vulkaniserade ståldetaljer sker med lämpliga hållare.
Upphängningarna ska kunna ta upp belastningar som kan förekomma vid användningen.
Förutom en tillräcklig dimensionering, rekommenderas ett effektivt rostskydd för att säkra lång livslängd och underhållsfri drift.

I huvudsak finns det tre typer av upphängningar
 • Upphängning med kedjor
 • Upphängning med kedjor med stång
 • Upphängning med stänger i hållare
KVADRATISKA fendrar

WILLBRANDTs fyrkantiga gummifendrar är robusta och slitstarka komponenter för absorbering av stora vikter vid axiell belastning (t.ex. styrskenor). Om de monteras i höjd med vattenytan utgör de utmärkta glidegenskaperna från det våta gummit tillsammans med de fjädrande egenskaperna ett effektiv haveriskydd.

Fyrkantiga fendrar är robusta stoppningselement som försiktigt absorberar höga spänningar
 • Enkel ditsättning
 • Kraftigt inledande tryckuppförande
 • Mycket hög slutlig belastningsabsorption
 • Horisontell, vertikal eller diagonal installation

Fyrkantiga fendrar finns med runda hål eller D-hål. Dom fästas med stållinor eller bultar. Fyrkantiga kompositfendrar kombinerar tryckegenskaperna och energiabsorptionen hos de fyrkantiga fendrarna.
med de optimala glidegenskaperna hos UHMW-PE. En speciell vulkaniseringsprocess säkerställer en pålitlig bindning mellan gummi och PE.
Mekanisk anslutning är onödig.
Den kompletta PE-tjockleken finns som skydd.
Liksom den fyrkantiga fendern sker fästet med bultar.

D-FENDRAR

WILLBRANDT D-fendrar kan levereras med runda eller D-formade invändiga hål i en mängd olika mått.

Bultprofilerna kan fås i olika diametrar och mått.

Bägge profiltyperna används både för kajväggar och direkt på fartygssidorna. De sammanför de rundare fendrarnas fördelar (mjuk startfjädring) med de fyrkantiga fendrarnas fördelar (kan klara kraftiga gnidningar och hög belastning i ändarna).

Monteras direkt eller med U-järn.

KONISKA fendrar

Koniska fendrar är den senaste utvecklingen baserat på många års erfarenheter av fendrar.

Det främsta syftet med den konsekventa utvecklingen
 • Maximal deformation upp till 72,5 %
 • Hög energiabsorption
 • Låg reaktionskraft
 • Hög sidostyvhet (förskjutningsriktning)

Dessa egenskaper upprätthålls även med förtöjningsvinklar på <10 °.
Den monterade frontpanelen säkerställer ett minimalt yttryck på fartygets skrov och extremt minskade förskjutningskrafter på fendern.

Direktkontakt med elastomeren förhindras vilket leder till längre livslängd.
De koniska fendrarnas höga prestanda medger användningen av mindre och billigare fendrar.

På grund av deras geometri kan de koniska fendrarna infoga frontpanelerna utan extra viktkedjor, om deras vikt är mindre än fenderns vikt.

Trapetsfendrar

Trapetsfendrar representerar den senaste generationen av böjda fendrar som är optimerade för en ökad energiabsorption.

 • Enkel horisontell eller vertikal installation
 • Olika storlekar och längder

Trapetsfendrarna WGTF-PE finns med vulkaniserade monteringsplattor för direkt ditsättning av PE-glidplattor eller frontpaneler.
I kombination med PE-glidplattorna säkerställer de en låg friktionskoefficient.
Standardtypen är beräknad för installation utan ytterligare extra detaljer.

RULL-, DONUT & HJULFENDRAR
Donut fendrar WGDN

Donut fendrar används för förtöjningsdykdalber, guidande och roterande strukturer.
De fungerar på samma sätt som vertikalt anbringade flytande skumfendrar.
Interna PE-glidband säkerställer en enkel förflyttning längs dykdalben.
En stängd skumkärna ger ytterligare flytkraft så att fendern stiger och faller med vattennivån (tidvattnet) för att ge ett konstant kontaktområde.
Den yttre “huden” är tillverkad av polyuretan och förstärkt med nylontråd.
Varierande dimensioner och robust design ger möjlighet för anpassning till specifika applikationer.

 • Hög energiabsorption
 • Kan inte sjunka
 • Ljusa färger för synlighet
 • Litet underhåll
 • Lämnar inga märken
Hjul-/rullfendrar WGRF

Hjul- eller rullfendrar används för att hjälpa fartygen att manövrera i smala kanaler som dockor eller hamninlopp.

Fenderkroppen består av polyuretan eller gummi som antingen är solid eller fylld med luft.

 • Roterbar
 • Lämpad för användning som en del av ett system (alla typer)
 • Låg friktionskoefficient
 • Ökad energiabsorption beroende på anläggning (typ B)
 • Polyuretankropp som inte gör märken (typ C)
 • Signalfärgad polyuretankropp (typ C)
 • Lågt kontakttryck vid användning av stora pneumatiska fendrar
 • Enkelt underhåll p.g.a. plastkullager

Passar också till skrovintegrerad installation på flodkryssare.

FLYTANDE SKUMFENDRAR WGFF

Flytande skumfändrar är ett alternativ till pneumatiska fendrar och styva fendersystem.

De viktigaste funktionerna är
 • Hög energiabsorption
 • Låg reaktionskraft
 • Flyter, även efter skador
 • GL-certifierad
 • Lätt att anpassa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dessa fendrar används huvudsakligen för
 • Tidvattenshamnar
 • Kryssningsterminaler
 • Marina baser
 • Ship-to-ship

Olika skumtätheter tillåter variabla prestandaegenskaper med samma fenderdimension.

Fendrarna kan dessutom levereras med ett däckkedjenät för kraftig användning.

PNEUMATISKA FLYTANDE FENDRAR WGPF/WGPF-SUB

Pneumatiska flytande fendrar är perfekta för både tillfällig och permanent användning i hamnar och offshore.

De är ISO 17357-godkända och består av högeffektiv syntetisk väv som är gummerad på båda sidorna.

 • Långsamt ökande deformationskurva
 • Mycket låg ytbelastning med hög energiabsorption
 • Ytterligare skydd för kraftigt bruk med däckkedjenät
 • Böjningsegenskaperna upprätthålls även efter upprepad inmatning
 • Ingen toppbelastning vid beredningsvinklar upp till 15 ° (jämn belastningsfördelning)

Även om de är platskrävande är de lätta att hitta plats för när de inte används, på grund av deras små förpackningsdimensioner.

De är lätta i förhållande till deras storlek och kan fyllas med det vanliga kompressorsystemet ombord.

SUPER CIRCLE

Super Cirkel-fendrar har utvecklats för att ersätta de runda fendrarna.
De är cylindriska med helt inbyggda stålflänsar för fastsättning av bryggor och frontpaneler. Den ytterligare optimerade geometrin har möjliggjort att intryckningen höjs till 52,5 %. Detta förbättrar energiabsorption till ett reaktionskraftförhållande på 15 %.

 • Hög energiabsorption
 • Robust design
 • Maximal deformation upp till 55 %

Ytterligare viktkedjor är nödvändiga om vikten hos frontpanelen överstiger vikten hos fenderkroppen.

NYCKELHÅLSFENDRAR

Nyckelhålsfendrar är väl lämpade för runda och avrundade konturer (bog och akter på bogserbåtar, pirhuvuden osv.) på grund av nyckelhålets utskärning. 

Dessa kompakta fendrar kan kombineras till effektiva fendersystem.

Funktionerna omfattar
 • Lätt S-formad fjäderkurva
 • Friktionskontakten ger fullgott skydd även vid en liten infallsvinkel
 • Enkel att installera, även på böjda ytor
 • Enkla komponenter som är lätta att byta
PE-GLIDLISTER & PLATTOR
PE-Glidplattor av PE 1000

PE-glidplattor av PE 1000 (UHMW-PE = polyeten med ultrahög molekylvikt) är extremt hårda på grund av deras mycket höga molekylvikt (> 3 500 000 g/mol).

De är mycket slagtåliga och har utmärkta glidegenskaper. Dessa glidklotsar är förstahandsvalet när det gäller slitageskydd och glidytor för fenderpaneler, betongytor, broar och slussinlopp eller pontoner.

Plattorna framställs genom formpressning/sintring.

UHMW-PE finns också tillgänglig som en blandning av återvunnen PE, där man dock kan notera en liten minskning av de respektive fysikaliska egenskaperna.

Det är en kostnadsbesparing att använda återvunnen PE, men de fysikaliska specifikationerna ändras.

UHMW-PE skyddar mot röta, UV, väder och havsvatten.

Plattorna kan bearbetas med träbearbetningsverktyg.

Detta möjliggör en enkel anpassning till den specifika monteringssituationen även på plats utan behov av dyra maskiner.

Glidplattorna monteras med bultar.

PE-glidlistor av PE 300

PE-glidskenor av PE 300 (HD-PE = polyeten med hög densitet) har en lägre molekylvikt (ca 200 000 g/mol).

Dessa glidlister passar för svetsning, men har minskade glidegenskaper och är mindre slitstarka.

De är övervägande rektangulära strängsprutade profiler i längder på upp till 6 500 mm (dörrberoende).

FENDERPLATTOR WGFP

Fenderplattor består av gummi med en vulkaniserad inre stålplatta.
Den kompakta designen ger möjlighet för att upprätthålla kort avstånd mellan skepp och kaj.

TILLBEHÖR

Kedjor och andra tillbehör till fendrar används för fastsättning, chockabsorbering och stöd för fenderpaneler.
De enskilda komponenterna anpassas för specifik användning. Alla kedjor och tillbehör skyddas mot korrosion genom varmgalvanisering som standard.
Specifika detaljer tillverkas av rostfritt stål.

Kedjor och förband

Kedjor för fastmontering eller fastsättning av däck nät finns i flera tjocklekar och utformningar.

Betongankare

Betongankare kan användas för upphängningar.
Strukturen består av en gängad hylsa och en förankringsstång med svetsad bottenplatta.

U-ankare

Monteras i betong för fastsättning av kedjor

Kemiska ankare

Kemiska ankare används för fastsättning av fenderupphängningar för befintliga betongytor.
Detta är ett expanderande förankringssystem för fastsättningar i sprickfri betong. Hål förseglas genom inbäddning av förankringsstången i det värmehärdade hartset. Upp till M30, finns det 2-komponents murbrukspatroner.

För hål större än M30, rekommenderas användning av injektionsmurbruk.

Få den bästa lösningen

Våra ingenjörer hjälper gärna till med rekommendationer för att beräkna dimensioneringen i förhållande till att hitta den bästa lösningen. Vårt stora nätverk av tillverkare och utvecklare garanterar kompetent rådgivning och service till våra kunder.

Vi levererar också specialkompensatorer enligt dina specifikationer och rörsystem – med eller utan klämelement.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller önskemål.

Telefon: +45 56 87 01 64
e-mail: info@willbrandt.dk