Innovationer säkerställer en global konkurrenskraft i den maritima sektorn

By in
1069
Innovationer säkerställer en global konkurrenskraft i den maritima sektorn

Stora delar av den maritima industrin har utvecklats till en växande plattform av underleverantörer och mindre företag och därmed kännetecknas den maritima sektorn inte längre av exklusivt stora varv.
Varvsindustrin och den maritima industrin har under det senaste decenniet upplevt en ‘förändring’ när det gäller alla mindre innovativa leverantörer, som uppfinner helt nya lösningar och tjänster inom den annars mycket gamla och traditionella branschen.
I den bemärkelsen behövde den maritima industrin ‘ompröva’ gamla sanningar och få ny vind i seglen när det gäller utveckling.

WILLBRANDT Gummiteknik A/S, som nästan är synonymt med den maritima industrin, har genom åren utvecklat många speciallösningar och patenterat flera innovationer för branschen.
WILLBRANDT startade företaget under sin tid för över 125 år sedan genom att betjäna hamnen, rederierna och varven i Hamburg.
WILLBRANDT har dock inte stått still sedan dess, utan strävat efter att vara en innovativ och kvalitetsmedveten partner
“Vi har ett starkt fokus på utveckling, innovation, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Vi utvecklar och anpassar våra komponenter till den framtida marknaden. Vi fokuserar på miljö, livslängd och energieffektivitet.” säger WILLBRANDT Gummiteknik A/S:s VD Johnny Anekjær.

Danmark är en av världens ledande maritima marknader och har en internationell styrka. För att behålla positionen för intensiv global konkurrens kräver det förtroende, kvalitet och underleverantörer som kan leverera i tid – även med kort varsel.
“Hos WILLBRANDT finns de flesta produkter i lager eller lagras efter överenskommelse, så snabb leverans säkerställs år efter år. Priserna hålls därför också stabila.” säger direktören på WILLBRANDT Gummiteknik A/S.
“Dessutom dokumenterar och distribuerar vi färdiga reservdelssatser till våra kunder och deras kunder över hela världen.”

Danmark har världens femte största handelsflotta uppmätt på fartyg som drivs av danska rederier. Genom högteknologisk produktion och speciallösningar har den danska sjöfartssektorn fått en solid position på världsmarknaden.
“Den maritima industrin är hörnstenen i globaliseringen. Inga fartyg – ingen globalisering.” säger Johnny Anekjær.
Världsflottan består av mer än 100 000 stora fartyg, som under de kommande åren måste utrustas med ny teknik som tar hänsyn till miljön och en mängd nya komponenter. Det är viktigt för den maritima industrin att samarbeta med starka underleverantörer för att säkerställa utveckling, kvalitet och framtida lösningar.
“På WILLBRANDT har vi vårt eget ingenjörsteam som kontinuerligt testar och utvecklar produkter och lösningar. Detta gör att våra kunder kan koncentrera sig på sin ‘kärnverksamhet’.” säger Johnny Anekjær.
“Vi har expertkunskap inom chock och vibrationsdämpning samt flexibla anslutningar som kompensatorer. Våra dämpare och kompensatorer absorberar extrem energi och minskar belastningen och slitaget avsevärt. Vårt ingenjörsteam är en kompetent sparringspartner i allt som har att göra med vibrationer och stötar samt brusreducering. De lyckas kombinera de olika elastomererna och produkterna i WILLBRANDT:s program, så att den optimala lösningen uppnås när det gäller kvalitet, livslängd och kostnad, samt optimal montering och efterföljande underhåll.”

Sedan grundandet har WILLBRANDT varit synonymt med hög kvalitet inom området vibrationer och stötdämpning, som bland annat har utvecklats för den maritima industrin. Exempel är WILLBRANDT gummistötdämpare eller Cavoflex stålvajer-dämpare samt avgassystem-upphängning, som bland annat används vid installation av rökgasrengöringssystem, de så kallade skrubberna.

Dessutom har WILLBRANDT varit en oberoende leverantör av fendrar, kompletta fendersystem och tätningsprofiler för fartyg och hamnar i årtionden.
“Våra erfarna specialister tar hand om planering, dokumentation, design, testning och försäljning samt ger råd och installation på plats.” avslutar VD Johnny Anekjær.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)