Kompensatorer

Kompensatorer

När termiska eller mekaniska förändringar inte kan absorberas av ett rörsystem behöver man kompensatorer för att kompensera för dessa förändringar. Om detta inte tas i beaktande kan rörsystemet överbelastas, vilket i extrema fall kan förorsaka deformationer, destruktion eller fel på systemet. Kompensatorer av gummi och rostfritt stål används i rörledningssystem för att kompensera för expansioner, vibrationer och ojämnheter i konstruktionen. WILLBRANDT är en av Europas ledande leverantörer. Vi levererar för alla ändamål och alla industrier.

Vi har ett nätverk av återförsäljare som betjänar våra kunder utanför Europa om vi inte kan leverera direkt. Detta garanterar att kunden får den service som krävs – oavsett var kunden befinner sig. Typiska användningsområden är värmeanläggningar, vattenrör, rör till kraftverk och den kemiska industrin. Dessutom finns det olika kvaliteter som är anpassade för respektive media (till exempel dricksvatten, olja och fjärrvärme- och avloppsvatten).

Gummi kompensatorer

Gummi kompensatorer

Vi har ett stort sortiment av gummikompensatorer med upp till 20 olika typer i 8 olika gummikvaliteter.

PTFE-kompensator

PTFE kompensatorer

Har hög resistens mot kemikalier, bland annat till syra, lösningsmedel och basiska ämnen.

Väv kompensatorer

Kompenserar för termiska expansioner och absorberar mekaniska och akustiska vibrationer.

steel expansion joints

Stål kompensatorer

tål höga temperaturer och absorberar betydande rörelser i axiell, lateral och vinkelriktning.

Tillbehör

Vi levererar också tillbehör till våra kompensatorer. 

Rör

Förbättrar flödeshastigheten och minskar tryckförlust. Skyddar också kompensatorn från ökat slitage i samband med högt torrsubstansinnehåll och abrasiva media.

Jordkåpa

Används som ett skyddshölje för kompensatorer i marken för att bibehålla kompensatorernas fulla funktionalitet.

Potentiell utjämning

Fungerar som en elektrisk bro över bälgen för att undvika tekniska fel och jordproblem.

Vakuumstödspolar och ringar

Förhindrar sugning av kompensatorbälgen genom undertryck.

Brandsäkert skydd

Speciellt för användning på fartyg som brandskydd (för gummikompensatorer).

Gängstänger och längdbegränsare

Minskar överdriven rörelse, vibrationer eller minskar buller.

Kontakta

Mattias Hvass
Area Manager
+46 736 73 40 90
mhv@willbrandt.se

Kontakta

Richard Kling
Area Manager
+46 763 90 08 75
rkl@willbrandt.se

Kontakta

John C.M. Jensen
Technical Manager – B.Sc.
 +45 20 15 56 87
 jje@willbrandt.dk

Kontakta

Anne-Marie Zimmermann
Account Manager
+45 27 57 56 87
amz@willbrandt.dk

Broschyrer