Kvalitetssäkring skapar värde för företag

By in , ,
887
Kvalitetssäkring skapar värde för företag

WILLBRANDT Gummiteknik, som precis har firat 25-årsjubileum, levererar bland annat: Gummislangar, – lister och -profiler, samt kompensatorer och stötdämpare.

Kvalitet spelar en viktig roll för företag och kunder. Kvalitetsledning kan vara ett krav från lagstiftning eller säkerhetsstandarder, men det kan även användas aktivt för att säkerställa tillväxt och positiva kundupplevelser, som i fallet med WILLBRANDT Gummiteknik i Haslev, Danmark. WILLBRANDT, som levererar svängnings- och stötdämpare samt kompensatorer i gummi och stål, har valt att stärka kvalitetssäkringen med en kvalitetschef, en nyinrättad tjänst som Anette Bernbom tillträdde den 22 augusti 2019.

 – Hos WILLBRANDT handlar kvaliteten inte bara om produkterna. Det handlar om hela verksamheten: medarbetare, ledning, miljö och produktion. Därför har WILLBRANDT Gummiteknik också valt att satsa på detta för att förbättra kvaliteten och säkra vidareutvecklingen av företagets rutiner och produkter, förklarar VD Johnny Anekjær.

Den nya kvalitetschefen Anette Bernbom tar sig an sitt uppdrag med stor entusiasm:
– Jag ser fram emot att sätta mig in i systemet och bidra till ökat värde. Att skapa värde för kunderna och verksamheten främjar även kvaliteten.

Anette Bernbom är bland annat utbildad automationsmekaniker med erfarenhet inom innovation, affärer och produktionsoptimering. Även i sina tidigare befattningar har hon alltid arbetat med kvalitet på ett eller annat sätt.

Det är just WILLBRANDTs fokus på kvalitet som under lång tid har säkrat företagets fortsatta tillväxt. 2018 blev det hittills bästa av WILLBRANDTs 25 år i branschen. Tidigare anlitade företaget konsulter, men nu är det på tiden att anställa en medarbetare specifikt för den här viktiga processen.

– Vi vill gärna säkerställa att vi levererar det bästa även fortsättningsvis. Vi gör detta för att kunna bistå våra kunder och vara en ännu bättre samarbetspartner. Och Anette är precis rätt person för jobbet, säger VD Johnny Anekjær.

Certifieringar är ett starkt kvalitetsverktyg som ger kunderna trygghet, bidrar till att nå specifika marknader och ger verksamheten förutsättningar för optimering och tillväxt. Hos WILLBRANDT är det kvalitetschefens främsta uppgift att förbereda verksamheten för revision när ISO 9001- och 14001-certifieringarna ska förnyas.

ISO 9001:2015 är ett kvalitetsledningssystem. De vägledande principerna är starkt kundfokus, motivation och tillämpning i den högsta ledningen, samt fokus på processer och ständiga förbättringar.

WILLBRANDTs certifieringar fungerar som en kvalitetsstämpel och har stor betydelse för konkurrenskraften.  – Certifieringarna bevisar för kunderna att vi levererar unik och hög kvalitet i våra produkter. Som ett tillverkningsföretag som levererar till tåg-, militär-, vindkrafts- och marinindustrin är det viktigt för oss på WILLBRANDT att visa att vi satsar på yppersta kvalitet, förklarar kvalitetschefen.

Anette Bernbom berättar vidare att hennes erfarenhet är att kvalitet har avgörande betydelse för marknadsandelar och kundernas uppfattning om verksamheten. Det får även stöd i undersökningar som utförts av företag som blivit certifierade enligt ISO 9001. En stor andel av dessa företag vittnar om högre kundnöjdhet och ökad efterfrågan.

Anette Bernbom har ofta upplevt att kvalitetssäkring uppfattas som ett nödvändigt ont som mest ställer till besvär.  

– Så är det inte för mig. Jag är en person som gärna vill systematisera saker och slippa överraskningar. Jag trivs med att ha kontroll. Det kostar mycket mindre att förebygga än att rätta till fel i efterhand, avslutar Anette Bernbom, kvalitetschef på WILLBRANDT Gummiteknik A/S i Haslev.

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *