Kvalitetspolicy

Det är WILLBRANDT’s målsättning att bli sedd som en leverantör av kvalitetslösningar för att säkerställa våra kunders behov:

  • Motverka vibrationer och chock
  • Motverka utmattning och spänningar
  • Optimal transport av olika media (vätskor, pulver, smuts etc.)
  • Motverka fortplantning av ljud och stomljud samt genomträngning av fukt.
  • Motverka onödigt slitage

Det är vår ambition att förstå alla våra kunders krav och förväntningar så att vi kan erbjuda dem högkvalitativa lösningar i enlighet med gällande standarder och lagstiftning. För oss betyder kvalitet inte bara kvaliteten på produkterna utan också kvaliteten i varje steg på vägen till levererad produkt.

Vår kvalitetspolicy sätter ramarna för våra kvalitetsmål och kontrolleras regelbundet avseende dess lämplighet och rimlighet.

Kundnöjdhet

Hur nöjda våra kunder är med den service vi utför är ett viktigt intresseområde för vårt företag och vi mäter det regelbundet.

Vi arbetar ständigt för att förbättra:

  • Produktkvalitet, inklusive tillfredsställande behandling av avvikelser och minskning av antalet 
  • Leveranssäkerhet, inklusive leverans i avtalad tid
  • Tillgänglighet, inklusive teknisk support och snabba svarstider

Anställda

De anställda är vår mest värdefulla tillgång. De väljs ut på grundval av professionella och personliga kvalifikationer och utbildas kontinuerligt.

Leverantörer

En kedja är bara lika stark som den svagaste länken. Det är därför vi samarbetar med starka leverantörer och bygger partnerskap med leverantörer som delar vår förståelse för kvalitet och medvetenhet om miljön.

Vi hjälper våra leverantörer att utvecklas genom att uppvakta dem kontinuerligt, så att de också delar vår ambition att kontinuerligt förbättra våra gemensamma processer.