Policy

VÅR KVALITETSPOLICY

Tar hänsyn till kundens krav och förväntningar på alla nivåer inom företaget. Och förpliktar samt säkerställer således kontinuerlig förbättring. Policyn är grunden som hjälper oss fastställa och uppnå våra kvalitetsmål. 
Den vägleder våra medarbetare i utförandet av deras uppgifter. Ledningen ansvarar för att implementera och se till att alla medarbetare förstår vår kvalitetspolicy. 

KVALITETSPOLICYN ÄR STRUKTURERAD SÅ HÄR:
 • Högt fokus på kvalitet och service inom företagets alla affärsområden
 • Beaktar kundernas krav, standarder, lagstiftning etc.
 • Tillit och kontinuitet i samarbete med kunder och leverantörer
 • Noggrant definierade, begripliga och hållbara processer
 • Kvalitetssäkring genom separat granskning av konsekvensanalyser samt tekniska och elektroniska testmetoder
 • Regelbunden utredning och kontinuerlig förbättring av befintliga förfaranden
 • Hög grad av flexibilitet inom organisationen
 • Mycket professionella medarbetare

Kvalitet är ett ansvar som vilar på varje medarbetare. Ledningen och varje enskild medarbetare måste fungera som en förebild för sitt ansvarsområde. 

Företagets miljöpolicy har fastställts av ledningen och utvärderas regelbundet vad avser lämplighet och effektivitet. Den revideras vid behov. 

MILJÖPOLICYN ÄR STRUKTURERAD SÅ HÄR

 • Hög miljömedvetenhet inom företagets alla arbetsområden
 • Beaktar kundernas krav, standarder, lagstiftning etc. 
 • Tillit och kontinuitet i samarbetet med kunder och leverantörer
 • Väldefinierade och hållbara processer
 • Regelbunden kontroll och pågående förbättringar av befintliga förfaranden
 • Mycket flexibel organisation

Miljöpolicyn beaktar kundkrav och normativa krav samt lagstiftning. 

Miljöpolicyn fungerar som en riktlinje för alla medarbetare i utförandet av deras arbete. Ledningen ansvarar för att policyn är känd, förstådd och implementerad i hela företaget.