Svängningsdämpare | Chockdämpare

Svängningsdämpere

Vibrations- och svängningsdämpning är en av grundstenarna för WILLBRANDT. 

Vi hanterar dagligen borttagning eller minskning av skakningar och stomljud,

upptagning av svängningar från motorer, pumpar och maskiner, samt chockreducering.

I många fall kan vi hitta en lösning bland våra många standardiserade lagervaror från t.ex. Continental Contitech och GMT Gummi-Metall-Technik.


Översikt över produktsortiment

 • GMT primärfjädrar t.ex. Chevroner, konus- och sandwichfjädrar, samt ramstödslager
 • GMT sekundärfjädrar och system t.ex. luftfjäderbälgar och kuddar, samt nödfjädrar
 • SCHWINGMETALL® och MEGI® T.ex. buffertar, bussningar, hydroupphängningar och skenor
 • Speciella gummi-metall-produkter som hydro- och flänsupphängningar
 • WILLBRANDT chockdämpare
 • WILLBRANDT CAVOFLEX® stålvajerupphängningar av typ H,QX, RX och TX
 • Upphängningar/kupiga fästen från Barry Controls
 • GMT svängningsdämpare t.ex. specialupphängningar och Tri-Flex marinupphängningar med DNV-godkännande
 • elBe – Upphängningar för pumpar, motorer och allmänt inom industrin
 • Upphängningar till avgasrör på fartyg
 • Bälgcylindrar och luftfjäderbälgar från Contitech och Phoenix
 • Specialupphängningar som SES, LSG, DB, HFSE, EM3 och TR2 till vindkrafts-, båt-, järnvägs- och sjöfartsindustrin
 • Undervattensslussar och tätningar till fartygssidor, hamnar och plattformar
 • Svängnings- och bullerdämpning av t.ex. byggnader och tunga maskiner med SYLOMER®
 • KSD®-upphängningar – dubbelverkande svängningsdämpare

Du kan läsa mer om några av våra huvudprodukter på flikarna och har du några frågor står våra kompetenta medarbetare redo.

GMT

Sedan 1968 då GMT grundades har företaget varit synonymt med hög kvalitet inom vibrationsdämpning och gummi för metallmonteringar som tagits fram för flera industrier inkl. järnvägs-, bygg-, luftfarts-, sjöfarts-, fordons- och försvarsindustrin.

WILLBRANDT A/S är exklusiv återförsäljare av GMT-produkter i Skandinavien, och vi lagerför en stor del av standardsortimentet på vårt lager i Haslev.

Produktsortimentet omfattar till exempel

 • Maskinupphängningar (Triflex)
 • Justerbara fötter
 • Koniska upphängningar
 • Vajerupphängningar
 • Gummiupphängningar
 • Kompakta upphängningar
 • Sandwich-upphängningar
 • Vibrationsisolering
 • Elastomerupphängningar
 • Buffertskenor
 • Gummibobbiner (buffertar)
 • Aggregatsupphängningar ( V-, W- och U-upphängningar)
 • Anslagsbuffertar
 • Gummimattor
 • Gummihjul
 • Fjädrande järnvägshjul
 • Gummibussningar
 • Gummilager
 • Styrlänkar
 • Luftfjädringsbälgar
 • Chevroner
 • Bolsterfjädrar
 • Koniska fjädrar
 • Gummifjädrar
 • Gummidämpare
 • Gummidrivkopplingar
Schwingmetall | MEGI

SCHWINGMETALL® och MEGI produkter

Felsäkrade – ekonomiska – underhållsfria. Ett stort urval av högkvalitativa standardprodukter.

Kraven på moderna maskiner med avseende på svängnings- och stötdämpning är komplexa.

SCHWINGMETALL®– och MEGI-produkter

 • dämpar vibrationer och stomljud

 • isolerar maskin- och motorsvängningar
 • minskar accelerationskrafterna (chock)
 • skyddar mot buller

SCHWINGMETALL® / MEGI-sortimentet tillverkas som standard av naturgummi (NR) i shorehårdheterna A 40, 55 och 65. Artiklar och shorehårdheter som inte lagerförs finns tillgängliga på begäran med kort varsel.

SCHWINGMETALL®-sortimentet kan delas in i tre huvudproduktgrupper:

CAVOFLEX

CAVOFLEX® stålvajerdämpare tillverkas av stålvajrar i rostfritt stål av WILLBRANDT i Hamburg. Jämfört med vanliga stålfjädrar eller gummidämpare är fördelarna en stor formbarhet vid stötupptagning och en svängningsdämpning över genomsnittet.

Elementen är särskilt väl ägnade som stöt- och vibrationssäkra upphängningar. De uppfyller dessutom de internationella försvarsspecifikationerna från t.ex. NATO-, Stanag- eller MIL.

CAVOFLEX® stålvajerdämpare kan fås i följande utföranden:

 • Typ H
  Standardproduktserie, där vajern spirallindas över två stänger.
  Vajerdiametrar mellan
   1,5 och 37,0 mm.
  Belastningsområde: 1 – 2 500 kg

 • Typ HK
  Som typ H, fast kortare.
  Belastningsområde: 1 – 1 000 kg

 • Typ RX
  Vajern förbinder två skivor, där vajerändarna kläms fast mellan skivorna.
  Vajerdiametrar mellan 3,0 och 6,3 mm.
  Belastningsområde: 0,5 – 50 kg

 • Typ QX
  Speciellt utvecklad produkt till vägghängda skåp och andra anordningar.
  Vajerdiametrar mellan 6,3 och 8 mm.
  Belastningsområde: 4 – 6,5 kg
 • Typ TX
  Två plattor förbinds stjärnformigt via fyra vajrar.
  Vajerdiametrar mellan 1,5 och 3,5 mm.
  Belastningsområde: 0,1 – 2 kg

 • Typ SX
  Två stänger förbinds stjärnformigt via vajer.
  Vajerdiametrar mellan 6,3 och 19,0 mm.
  Belastningsområde: 2 – 100 kg

Fördelarna med CAVOFLEX® stålvajerdämpare:

 • utföranden i saltvattenresistenta och antimagnetiska material

 • extra stort effektivt fjäderutslag

 • låga egenfrekvenser
 • låga resonanstoppar
 • snabb dämpning av amplitud efter stötimpulser
 • inga utmattningsfenomen efter dynamisk överbelastning
 • belastningsbar i tryck-, stöt- och dragriktning
 • utmärkt beständighet mot miljöpåverkan utan att fjäderegenskaperna (miljö, saltvatten, kemikalier, elektrisk ledningsförmåga, temperatur) minskar
 • absolut underhållsfri
 • kvalitet på högsta nivå: CAVOFLEX®– Made in Germany / Made by WILLBRANDT

Willbrandt fakta

WILLBRANDT Gummiteknik A/S är återförsäljare och marknadsförare av GMT:s högkvalitativa gummiprodukter för bl.a. tåg- och vinindustrin.

Ett stort urval av GMT’s produkter lagerförs i Haslev för snabb leverans.

I mer än 70 år har WILLBRANDT KG i Hamburg varit huvudåterförsäljare av Continental Contitechs SCHWINGMETALL.

Hela programmet av SCHWINGMETALL och MEGI lagerförs på vårt lager i Hamburg.