Vindenergi är GRÖN energi

By in
1185
Vindenergi är GRÖN energi

Den samlade globala kapaciteten för vindkraft har ökat kraftigt under det senaste decenniet – och vindkraft är definitivt en viktig del i en hållbar energi-mix i framtiden.
Vindkraftver är de största flexibla och roterande maskinerna i världen, med bladlängder över 80 meter och torn över 100 meter.
Producenterna av vindkraftverk och deras utvecklingspartners utvecklar starkare och mer elastiska komponenter för ett minskat slitage och utökad livslängd. Detta gör vindkraftsindustrin mer konkurrenskraftig och dess rykte som hållbart energi-alternativ starkare.
Vindenergi hjälper till att säkerställa bättre global energi och därmed större konkurrenskraft på den globala marknaden.
Under många år har Danmark varit i framkant inom detta område och är därmed en ledstjärna inom vindkraft – globalt.

“Vindkraftverk är vårt starkaste kort i kampen för klimatet. Vi på WILLBRANDT Gummiteknik A/S är mycket stolta över att leverera komponenter till vindkraftsindustrin och därmed bidra till och ta vårt ansvar för en hållbar framtid.” säger VD på WILLBRANDT Gummiteknik A/S Johnny Anekjær.
I årtionden har WILLBRANDT Gummiteknik A/S varit känd som en lösningsorienterad, innovativ och flexibel partner inom området vindkraft.
“När vi talar vindkraft, är det nödvändigt att fortsätta vara innovativt, eftersom ingen ännu uppnått målet att utnyttja hållbarheten fullt ut. Siffrorna säger att vindkraft idag står för 43 procent av den totala elförbrukningen i Danmark, så det finns en lång väg att gå tills vi skapat en marknad där 100 procent hållbarhet är uppnådd. Men vi är på god väg och vi på WILLBRANDT fokuserar naturligtvis på att leverera komponenter som alltid säkerställer bästa kvalitet och i samma grad hållbarhet, i den riktning som vindkraftsindustrin tar. Vi ligger inte på latsidan, utan vi utvecklar våra komponenter och medarbetare så vi följer med in i framtiden och önskan om en fulländad hållbarhet. Vi funderar på nya lösningar och integrerar vår erfarenhet från marin- och järnvägsindustrin för att producera komponenter av hög kvalitet och optimerad livslängd.”

I Danmark finns det cirka 5700 vindkraftverk på land och cirka 600 vindkraftverk till havs. Med denna nivå ligger Danmark högst i världen när det gäller andelen vindkraft av den totalt producerade energin.
Profetian förutspår att Danmark kommer att vara det ledande landet för förnybar energi i världen år 2022, med så mycket som 70 procent av elförsörjningen från vindkraft.
Även Asien går snabbt framåt där Kina har tagit på sig en ledartröja och står idag för en tredjedel av världens energiproduktion från vindkraft.
USA skall inte glömmas. Där står 6 av världens tio största vindkraftsparker på land.
Under det senaste decenniet har Tyskland varit ansvarig för de flesta nya vindkraftsanläggningar, följt av England och Frankrike.
“Vindkraftverk är avgörande för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen och följa regeringens avtal.” säger Johnny Anekjær.
“När energin från olja, kol och naturgas minskar släpper vi ut mycket färre växthusgaser. I Danmark har vi extremt goda vindförhållanden och vindkraft är ingen ny kunskap för oss danskar, när det gäller produktion av förnybar energi.”

WILLBRANDT Gummiteknik A/S täcker ett brett utbud av olika material förutom gummi och polyuretan. För offshore tillhandahåller WILLBRANDT speciallösningar som fendersystem för skydd av fartyg och vindkraftstorn och för transport till havs.

Ett vindkraftverk i Danmark kan ersätta elproduktion från ett koleldat kraftverk.
“Det har inte bara en positiv miljöpåverkan, utan det sparar också samhället enorma ekonomiska kostnader som annars skulle gå till import av kol och andra bränslen.” säger VD för WILLBRANDT Gummiteknik A/S.
“Med våra vindkraftverk sparar vi enorma mängder utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.”

Det är en del i lösningen på klimatproblemet och klimatproblemet finns inte bara i Danmark utan är en global angelägenhet vi alla berörs av.
WILLBRANDT Gummiteknik A/S är din globala partner – säkerställer global innovation, kvalitet och kort leveranstid.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)