Vinterväghållning

By in
1105
Vinterväghållning

Avslutningsvis för 2019 och inledningsvis för 2020 har den vita vintern ännu inte kommit.
Vi har redan lagt en stor del av vintern bakom oss och det är fortfarande osäkert om vi får se vinterns vackra skrud – i alla fall nu under årets början, för om inte annat kanske vi får ordentligt med snö mot slutet av 2020. Oavsett vad, är det viktigt för många entreprenörer att säkra de nödvändiga avtal och komponenter som krävs, långt innan vintern gör sig påmind.

Hos oss på WILLBRANDT Gummiteknik A/S är det inte ovanligt att börja tala med kunderna om ‘vinterförberedelser’ redan under våren.
“För entreprenörer som erbjuder ‘vinterväghållning’ till företag och instanser, är det viktigt att maskinerna – och därmed alla produkter, komponenter och slitdelar – är redo INNAN vintern slår till.” berättar produktchefen för vinterfilialen, Ali Strømsborg, WILLBRANDT Gummiteknik A/S.

WILLBRANDT Gummiteknik A/S levererar bland annat produkter och slitdelar till entreprenörer, vägväsen och flygplatser som hjälper till att säkra framkomlighet och skapa säkerhet i områden och på vägar under vinterns missgynnsamma förhållanden.
“Det är mycket viktigt att halbekämpa och snöröja på platser där många människor färdas dagligen, och se till att säkerheten är i topp på bl.a. flygplatser, företagsområden och i hela det offentliga vägnätet.” säger Ali Strømsborg.
“Vinterunderhållet ska säkra framkomlighet för alla – att färdvägar inte är hala och att säkerheten är så bra som möjligt. Vi på WILLBRANDT tillverkar och levererar komponenter. Det kan handla om allt från nya produkter framtagna i samarbete med kunden, till vanliga standardprodukter så som slitdelar. Med våra produkter kan entreprenörer och vägväsen snöröja vägar och områden utan att lämna efter sig snövallar eller vägar som inte är ordentligt röjda, vilket utgör en risk för att kvarbliven snö fryser till is och bildar en halkbana.”

De flesta samarbetan mellan vinterväghållningsföretag och arbetsgivare, det vill säga de instanser som beställer vinterväghållningen, har ett krav på att entreprenörerna måste ha tagit emot, (prov)monterat och förberett sin utrustning före beredskapsperiodens start. Det är entreprenörernas ansvar att säkerställa att utrustningen är funktionsdyglig under hela beredskapsperioden.
“Vi på WILLBRANDT Gummiteknik A/S rådgör våra kunder om vilken utrustning som är nödvändig och som ger bäst röjning. Vi prioriterar kvalitet och hållbarhet högt och garanterar våra kunder de bästa komponenterna, oavsett om de är i gummi, pur (polyuretan) eller stål.” hör vi från teknikchefen för vinterväghållningskomponenter på WILLBRANDT Gummiteknik A/S.
“Vi har ett mycket brett sortiment av snöröjningsutrustning och reservdelar till flygplatser, vägväsen och entreprenörer.”

WILLBRANDT Gummiteknik A/S har genom åren varit kända som en pålitlig leverantör av slit- och förbrukningsdelar.
“Vi på WILLBRANDT ger råd kring materialval och hårdhet. Dessutom kan vi skära och borra för att skapa helt monteringsklara produkter.” berättar Ali Strømsborg.

Specialistkompetens inom flygplatsröjning

På WILLBRANDT Gummiteknik A/S har vi specialistkompetens inom flygplatsröjning – för vilket vi har utvecklat en materialsammansättning som ger upp till 40 % längre livslängd i jämförelse med andra polyuretanprodukter.
“Därutöver kan vi levererar direkt från lagret till alla de plogar som normalt sett används på flygplatser. Vi levererar även andra komponenter så som hjulstopp/wheel chocks. Vårt stora sortiment av komponenter och vår kunskap om så många olika branscher gör oss till en attraktiv samarbetspartner.” avsluttar Ali Strømsborg, WILLBRANDT Gummiteknik A/S.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *